Home » Metalizing Metalizasyon

Metalizing Metalizasyon

Metalizing Metalizasyon Metallisation Çinko Püskürtme Kaplama

Anti Korozyon Uygulamaları

Tel malzemenin gaz veya elektrik akımı ile oluşturulan ısı içerisinde eriyik veya yarı eriyik halde, itici gaz aracılığı ile iş parçasına püskürtülmesi ile yapılan kaplamalardır.

Metalizing Metalizasyon sistemleri, demir ve çeliğin korozyona karşı direncini arttırmak amacı ile çok daha uzun ömürlü, düşük maliyetli püskürtme kaplamalardır.

Çinko ve alüminyumun korozyon direncinin çok yüksek olduğu bilinmektedir. Bu

malzemeler, çeşitli ağır korozif ortamlarda dahi herhangi bir bakım gerektirmeden 15-50 yıl’a

kadar koruma sağlayabilmektedir.

Metalizing Metalizasyon püskürtme kaplamaları, diğer geleneksel yöntemlere göre (daldırma, boyama gibi) korozyona karşı daha uzun ömürlü direnç göstermektedir.

İstenirse Metalizing Metalizasyon püskürtme kaplama üzerine boyama yapılmasında sakınca yoktur, aksine kaplama arasındaki boşlukları doldurarak, kaplama ömrünün uzamasına yardımcı olur.

Çinko Alüminyum püskürtme kaplama yüzeyi, yaş boya uygulaması için nizami pürüzlülükte yüzey sağlar.

Aşağıda, AWS’nin (American Welding Society) Metalizing Metalizasyon püskürtme kaplama konusunda yaptığı çalışmaların sonuçlarının yer aldığı panel resimleri bulunmaktadır.

Paneller düşük karbonlu çelik malzemedir ve 19 yıl çeşitli atmosferik ortamlara maruz bırakılmıştır.

New York çalışmaları 1

1

Üstten sol 2 panel

0,08 mm Alüminyum Püskürtme kaplama (seal yok)

Üstten sağ ilk 3 panel

0,08 mm Alüminyum Püskürtme kaplama (Wash primer ve aluminum vinyl seal)

Ortadan sağ ilk 3 panel

0,15 mm Alüminyum Püskürtme kaplama (seal yok)

 

New York Çalışmaları 2

2

Üstten sol ilk 3 panel

0,08 mm Çinko Püskürtme kaplama (seal yok)

Üstten ikinci sıra sol ilk 3 panel

0,08 mm Çinko Püskürtme kaplama (Chlorinated rubber seal)

Üstten üçüncü sıra sol ilk 3 panel

0,15 mm Çinko Püskürtme kaplama (Wash primer ve aluminum vinyl seal)

 

Columbus Çalışmaları 1

3

Soldan üçüncü kolon ilk 3 koyu panel

0,08 mm Alüminyum Püskürtme kaplama (seal yok)

Soldan ikinci kolon 1.panel

0,08 mm Alüminyum Püskürtme kaplama (Wash primer ve 2 kat aluminum vinyl seal)

Soldan ikinci kolon 2.panel

0,15 mm Alüminyum Püskürtme kaplama (Wash primer ve 1 kat aluminum vinyl seal)

 

Columbus çalışmaları 2

4

Soldan üçüncü kolon üstten ilk 2 panel

0,08 mm Çinko Püskürtme kaplama (seal yok)

Soldan üçüncü kolon alttan ilk 2 panel

0,08 mm Çinko Püskürtme kaplama (Chlorinated rubber seal)

Sağdan birinci kolon üstten ilk 2 panel

0,08 mm Çinko Püskürtme kaplama (Wash primer ve aluminum vinyl seal)

 

Prosesler

1-Elektrik Ark Sprey (Arc Spray) Püskürtme Sistemi

+/- elektrik akımı yüklü iki telin, tabanca ağzında birbirleri ile teması sonucunda oluşan ark ile eritilip, basınçlı hava yardımı ile iş parçasına püskürtülmesidir.

5

2-Gazlı Tel Püskürtme (Eire Flame Spray) Sistemi

Tabancaya beslenen telin, çoğunlukla oksiasetilen veya oksipropan gaz karışımı ile eritilip, basınçlı hava yardımı ile iş parçasına püskürtülmesidir.

6

Metalizing Metalizasyon Püskürtme Kaplama Aşamaları

1-İş parçasının yağ, nem, kir vb. arındırılması

2-İş parçasının kumlanması

3-Metalizing Metaliasyon Püskürtme Kaplama

4-Seal Uygulanması

5-Taşlama (ihtiyaç duyulursa)

 

Malzemeler

Zn (Çinko)

Demir ve çeliğin, hem atmosferik hem de taze, tuzlu su ortamlarında korozyona karşı

korunmasında kullanılır.

pH 6-12,5 arası yüksek korozyon direnci gösterir

 

ZnAl 85/15 (Çinko Alüminyum)

Saf çinko ve saf alüminyuma göre daha iyi korozyon koruması sağlamaktadır.

pH 2-12,5 arası yüksek korozyon direnci gösterir

Al (Alüminyum)

Demir ve çeliğin, hem atmosferik hem de tuzlu su ortamlarında korozyona karşı korunmasında kullanılır.

pH 2-8 arası yüksek korozyon direnci gösterir

AlMg 95/5 (Alüminyum Magnezyum)

Saf alüminyuma göre yapışma kuvveti, uygulama kolaylığı gibi avantajları vardır ve marin uygulamalarında tercih edilmektedir.

Kaplama mikro yapısı

7

Kaplama Gözenekliliği

8

Kaplamanın gerilme kuvveti

9

Tuz sprey testi

10

35 derecede, sodyum klorür içeren tuzlu su buharı içerisinde çeşitli kaplamaların 168 saat sonraki

kaplama kalınlığı durumu yukarıdaki grafikte görülebilmektedir. Buna göre;

Çinkonun alüminyum ile yapmış olduğu alaşımlarda kütle azalmasının daha düşük olduğu

görülmektedir.

ZnAl alaşımının(Al ağırlıkça %15 oranında), Zn’ye göre 10 kat daha dirençli olduğu

görülmektedir. Bunun üzerinde oluşturulacak Al değerleri çukurlaşmayı arttırmaktadır.

 

Aşağıdaki mikro yapıda, 1320 saat tuz testine maruz kalmış saf çinko kaplama üzerinde

oluşmuş korozyonlu yüzey görülmektedir.

11

SO2 testi

40 derecede ve %100 nemli ortamda, hacimce %0,067 oranında SO2 içeren ortamda

gerçekleştirilmiştir.

Aşağıdaki grafikte, 30 SO2 test turundan sonraki kütle kayıpları görülmektedir. Buna göre;

ZnAl (Al ağırlıkça %15 oranında) alaşımında herhangi bir kayıp görülmemektedir. Saf

alüminyum ve özellikle saf çinkonun dirençlerinin düşük olduğu görülmektedir.

12

Yukarıdaki tüm açıklamalara dayanarak çinko, alüminyum ve çinko-alüminyum

malzemelerinin korozyona karşı mekanik ve kimyasal özellikleri aşağıdaki tabloda

özetlenmiştir.

13

error: Content is protected !!